"როგორ ვაქციოთ ტრადიციული რეწვა ბიზნესად?"

2015 წელს საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის მონაწილოებით ევროკავშირის მიმდინარე პროექტის Investing in people მიერ დაფინანსებული ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის პროექტის „ტრადიციული რეწვა საქართველოში, პლატფორმა ეკონომიური განვითარებისთვის“ და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის პროექტის „კულტურული მეწარმეობის ფესტივალი“ ფარგლებში შემუშავდა და შეიქმნა ტრადიციული რეწვის ბიზნეს-სახელმძღვანელო: „როგორ ვაქციოთ ტრადიციული რეწვა ბიზნესად?“, რომელიც მოიცავს რეწვის ბიზნესის ძირითად პრინციპებს. წინამდებარე წიგნი "როგორ ვაქციოთ ტრადიციული რეწვა ბიზნესად?" არის პირველი მცდელობა ერთ გამოცემაში ქართულ ენაზე წარმოდგენილიყო ტრადიციული ხალხური რეწვის წარმატებულ ბიზნესად გარდაქნმის ძირითადი პრინციპები. დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხ. ქვემოთ მითითებული ბმული: http://gaccgeorgia.org/Crafts/Crafts%20%20in%20Action/Crafts%20Business.pdf

დღის ოსტატი

როლანდ ოდიშელიძე

იარაღი

ნამუშევრები: ლითონის დამუშავება