"ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების გზამკვლევები"

გზამკვლევები მომზადდა USAID ზრდა პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივის "ტრადიციული რეწვის ოსტატების ბიზნეს უნარების გაძლიერება" (ახმეტის, სამცხე-ჯავახეთის და სამეგრელოს რეგიონში) ფარგლებში. პროექტის განხორციელდა საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის მიერ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გზამკვლევი - https://bit.ly/2wxE89F სამცხე-ჯავახეთის გზამკვლვევი - https://bit.ly/3bdCjNW სამეგრელოს გზამკვლვევი - https://bit.ly/2VkWl2v

დღის ოსტატი

როლანდ ოდიშელიძე

იარაღი

ნამუშევრები: ლითონის დამუშავება