მისია

ტრადიციული რეწვის ასოციაცია წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას, რომელიც ზრუნავს ქართული ხალხური რეწვისა და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ტრადიციების შენარჩუნებასა და სამომავლო განვითარებაზე. 

საქართველო უძველესი დროიდან გამოირჩეოდა ტრადიციული რეწვის დარგების მრავალფეროვნებით, თუმცა დღეისთვის მრავალი დარგი დაკარგვის პირასაა, ტრადიციული რეწვის ასოციაციის მიზანია ხელი შეუწყოს ტრადიციების სიცოცხლისუნარიანობას და ამ სფეროში მოღვაწე ოსტატებს, ორგანიზაციებსა და ტრადიციული რეწვის ქომაგებს შორის თანამშრომლობას. 

დღის ოსტატი

როლანდ ოდიშელიძე

იარაღი

ნამუშევრები: ლითონის დამუშავება