მიზნები

კოორდინაცია:  ტრადიციული რეწვის სექტორის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და კოორდინირება.


პოპულარიზაცია:  ტრადიციული რეწვის სექტორის პოპულარიზაცია და საზოგადოებაში ოსტატების სტატუსის ამაღლება.
 

ადვოკატირება:  სახელმწიფო სტრუქტურებთან ტრადიციული რეწვის ოსტატთა ინტერესების დაცვა და სამოქმედო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.
 

მარკეტინგი:  სექტორის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა და ქართული ტრადიციული რეწვის ნიმუშების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.
 

განათლება:  განათლების სისტემაში ტრადიციული რეწვის დარგების ინტეგრირება, ახალგაზრდობის ჩართულობის უზრუნველყოფა, დასაქმების ხელშეწყობა და არაფორმალური განათლების ცენტრების შექმნა. 
 

კვლევა:  ტრადიციული რეწვის სფეროში კვლე- ვების წარმოება.
 

მხარდაჭერა:  ფონდების მოძიება და ტრადიციული რეწვის სექტორის ტექნიკური მხარდაჭერა. 

დღის ოსტატი

როლანდ ოდიშელიძე

იარაღი

ნამუშევრები: ლითონის დამუშავება