საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის წევრობის სარეგისტრაციო ფორმა

ფიზიკური პირის სახელი

ფიზიკური პირის გვარი

პირადი ნომერი

თქვენი ელ.ფოსტა

მობილურის ნომრები (გამოყავით მძიმით)

ვებ-გვერდი / facebook

ფაქტობრივი მისამართი

დაბადების თარიღი

ორგანიზაციის დასახელება

საიდენტიფიკაციო ნომერი

საკონტაქტო პირი

თქვენი ელ.ფოსტა

მობილურის ნომრები (გამოყავით მძიმით)

ვებ-გვერდი / facebook

ფაქტობრივი მისამართი

მონიშნეთ ტრადიციული რეწვის ასოციაციის წევრობის სასურველი კატეგორია

რა ფორმით ხართ ჩაბმული ტრადიციული რეწვის სფეროში?

მონიშნეთ ტრადიციული რეწვის ტექნიკა რომელსაც ფლობთ

გთხოვთ მიუთითოთ, რომელ ფუნქციურ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი ნამუშევრები

გაქვთ თუ არა სწავლების გამოცდილება

დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რამდენი წელის, სად და რას ასწავლით

რა პირობით ისურვებდით ასოციაციის საგანმანათლებლო საქმიანობაში დედაგოგად ჩართვას?

გსურთ თუ არა რომ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და ნამუშევრების ფოტოები განთავსდეს ასოციაციის ვებ-გვერდზე და სხვადასხვა საპოპულარიზაციო მასალებში?

რამდენიმე წინადადებით დაგვიხასიათეთ თქვენი შემოქმედება? რა არის თქვენი შთაგონების წყარო? თქვენი დამოკიდებულება ტრადიციული რეწვისადმი, თქვენი ნამუშევრებისადმი? ვისგან ისწავლეთ ხელობა? მაღაზიის შემთხვევაში რითი გამოირჩევა თქვენი მაღაზია??

გთხოვთ ატვირთოთ თქვენი ნამუშევრების ფოტოები

ატვირთეთ ფაილები